Page 1 Page 6 Page: search for: Page 8 Page 16
neutralne zasadnicze dane artykułu z asortymentu budowlanego
I tak, w uzupełnieniu do klasyfikacji budowlanej, uzyskaliśmy pochodną, niezależną od niej, neutralny względem producenta, nabór zasadniczych danych artykułu.
Zasadnicze dane artykułu w systemie eurobau można zastosować we wszystkich branżach budowlanych i aplikacjach:

- przetarg
- kalkulacja
- przygotowanie pracy
- do generowania wyciągów grupowych
- oferty ogólne
- zagospodarowanie magazynu
- rozlicznie
łatwy do zapamiętania, szybki do wpisywania
Przy tworzeniu zasadniczych danych artykułu w systemie euroBAU dużą uwagę przywiązaliśmy do osiągnięcia szybkiego i bezbłędnego wpisu.

Numeracja artykułów logicznie odpowiada numeracji klasyfikacji systemu freeClass. Są to wpisy ośmioznakowe i przez to łatwe do wpisania.

Jednocześnie najważniejsze numery można sobie łatwo zapamiętać dzięki ich logicznej budowie oraz zawartej w nich informacji o strukturze towarowej, odpowiadającej systemowi freeClass.
Pełna integracja danych dostawców
Branża budowlana i handlowa pracują obecnie z realnymi artykułami zaklasyfikowanymi wg. systemu freeClass.<
Zasadnicze dane artykułu w Twoich systemach oprogramowania
Nic też nie stoi na przeszkodzie aby zastosować system bazy produktów euroBAU jako główny system w Twoim oprogramowaniu firmowym, integrujący artykuły producentów i dostawców.

System można również zastosować jako uzupełnienie do istniejących oprogramowań.

Ośmioznakową numerację artykułów w systemie euroBAU można bez problemu wykorzystać przy częstokroć spotykanych standardowych polach dla alternatywnych numeracji. Można również swobodnie używać istniejące pola systemów numeracji, stosowanych w niektórych oprogramowaniach, n.p. firmy AUER Bausoftware (R), dla przestarzałych numeracji typu ÖBSL.
Wyszukiwanie dostawców w handlu budowlanym jest jak wiemy, rzeczą trudną. Barierą są koszty transportu, regulacje ustawowe, wyzwania logistyczne. Klasyczne wyszukiwarki jak Google czy Yahoo nie są w tym zakresie zbyt wydajne.
Od jakiegoś czasu toczy się debata odnośnie wprowadzenia nowego pokolenia internetu, pod nazwą Web of Data, mającego na celu zrewolucjonizować wyszukiwanie i wymianę danych.
Owocem kooperacji inndata z wydziałem EBusiness Uniwersytetu Bundeswehry jest niebawem wporwadzany pierwszy w branży budowlanej na skalę światową prototyp aplikacji Web of Data dla procesów zaopatrzeniowych.
Uzupełnienia w zakresie własnej firmy
Dla rozszerzeń wewnątrzzakładowych wprowadzono przy każdym polu dla neutralnych naborów zasadniczych danych artykułu odrębne podzakresy tablic numerycznych.
Tym samym uzyskuje się dostęp do trwale aktualizowanej i pielęgnowanej bazy produktowej, a jednocześnie optymalnie odzwierciedlane są wewnętrzzakładowe procesy operacyjne.
Partner w badaniach
Szeroko zakrojone badania naukowe i rozwojowe naszej firmy byłyby niemożliwe bez cennej kooperacji z następującymi instytucjami:
Semantic „Web of Data“
kooperacja naukowa z Uniwersytetem Bundeswehry, Monachium


Univ.-Prof. Dr.
Martin Hepp,
e-Business web science research group, Uniwersytet Bundeswehry, Monachium
Klasyfikację początkowo zamienia się w stosowny kod internetowy.
W kolejnym kroku rozwijane są systemy generowania semantycznych danych produktowych oraz semantycznej branżowej wyszukiwarki internetowej.
http://semantic.eurobau.com